Individuelle samtaler

De fleste av oss kan oppleve perioder i yrkes- eller privatlivet der vi møter vanskelige utfordringer og skulle ønske at vi fungerte eller presterte bedre.  Vi tilbyr individielle samtaler med psykolog, coach eller terapeut, der målet er utvikling og ivaretakelse av deg som medarbeider eller privatperson.

Kon­takt oss gjerne for å få mer infor­masjon om oss, enten du er inter­essert i coach­ing, veiled­ning, indi­vidu­ell sam­taleter­api eller par-/gruppesamtaler.

Prisene for privatpersoner finner du her (det gjelder egne priser for bedriftskunder). Oversikt over våre medarbeidere ser du her.

UK betting sites, view full information Best UK betting sites bookamkers

Bedrift & personalpsykologi

ADR  Markensgate 37, 4612 Kristiansand
TLF  38 12 13 70    
FAX  38 12 13 71
EPOST  post@b-p.no    
ORG.NR  986 389 008 MVA

Meld deg på vårt nyhetsbrev